Na čo myslieť pri výbere nových okien

Tepelná izolácia

Z hľadiska tepelnej izolácie sú dôležité tieto parametre:
Uf – súčinitel priestupu tepla rámom (frame). Nakoľko norma závädzne neurčuje Uf, ale celkový priestup výrobkom, je dobré pozerať aj na tento parameter (optimálne Uf pod 1,8 W/m2K), aby Vám predajca neponúkal horší systém (čiže stavebná hľbka nižšia ako 70 mm), ktorý „nadženie“ lepším sklom, aby dosiahol normového hodnoty Uw alebo Ud (do 1,4 W/m2K). V konečnom dôsledku sa môže stať, že sa výrobok bude rosit atď.

Uw - súčinitel priestupu tepla oknom (window). Je daný predovšetkým hodnotami Uf (viď vyššie) a hodnotou Ug skla. Hodnota Uw požadovaná normou je do 1,4 W/m2K.

Ud - súčinitel priestupu tepla dverami (door). Je daný predovšetkým hodnotami Uf (viď vyššie) a hodnotou Ug skla. Hodnota Ud požadovaná normou je do 1,4 W/m2K.

Ug - súčinitel priestupu tepla sklom (glass). Pre systémy so stavebnou hĺbkou 70 mm sú vhodné izolačné 2-sklá alebo 3-sklá. Pre systémy s väčšou stavebnou hĺbkou je vhodné vybrať izolačné 3-sklá.

Odolnosť proti vlámaniu
Ak chcete alebo potrebujete vyšší štandard v zabezpečeniu Vášho domu, vyberte si prvky s odolnosťou proti vlámaniu RC (alebo WK či BT) v triede minimálne 2 alebo 3. Okná ALUPROF - ako jedny z mála na trhu - sa môžu pochváliť tríedou odolnosti až RC4!

Montáž
Aj montáž je súčasťou výrobku! Neveríte? Zle prevedená montáž môže degradovat inak špičkový výrobok a v dôsledku toho jeho úžitková hodnota klesá. Trpí najmä tepelná izolácia výrobku, vďaka čomu sa okná/dvere rosia, vznikajú plesne atď.

Od 1. 1. 2010 je v platnosti norma STN 73 3134, ktorá určuje požiadavky na správne prevedenú montáž a na tzv. pripojovacú špáru tj. správne zabudovanie výrobku. Iba správna montáž (za použitia parotesných a paropriepustných pások) zaručí nejlepšiu izoláciu a správne plnenie funkcie okien a dveří. Opýtajte sa svojho dodávatela, akým spôsobom bude riešiť montáž Vašich nových okien a dverí.

Viac sa môžete dočítat napríklad tu http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/provedeni-pripojovaci-spary

Umiestnení
Popri návrhu je potreba rozmýšlať na dômyselné rozmiestnení okien, aby bolo efektívne využité slnečné žiarenie a znižovala sa tak potreba umelého osvetlenia a teda aj energií a peňazí. Napr. v pasívnom dome môžete na južnej strane smelo navrhnúť veľké presklené plochy, pretože systémy ALUPROF umožňujú výrobu konštrukcií veľkých rozmerov.