MB-70HI vysoká izolácia

MB-70 HI je osvedčený systém s dobrou tepelnou izoláciou. Tepelná izolácia je vyššia ako u štandardných systémov vďaka špeciálnym izolačným vložkám v profiloch ako aj pod sklom. Priestup tepla oknom Uw je 1,0 W/m2K* a priestup dverami Ud je 1,1 W/m2K*.

Okrem štandardných okien je možné vyrábať napr. okna zo skrytým krídlom (MB-70US HI alebo MB-70SG).

Systém se vyznačuje vysokou pevnosťou a je teda možné vyrábať krídla okien a dverí s velkými rozmerami. Okná je možné osadiť takími komponentami, aby spĺňaly vysokú tríedu odolnosti proti vlámaniu RC4 (WK4) a dvere RC3 (WK3).

* zo sklom Ug 0,5

Mohlo by vás zaujímať:

  • Skryté pánty na krídlach dverí a okien
  • Skryté samozatvárače
  • Dizajnové klučky
  • Automatické zámky
  • Odolnosť proti vlámaniu

Galéria:MB-70HI vysoká izolácia