MB-104 Passive - pasívny štandard

Najnovší systém MB-104 Passive je špičkový produkt, ktorý spĺňa parametre pre pasívne domy. Nemecký inštitút Passive House v Darmstadtu hodnotí pasívny štandard ak Uw celého okna je menší ako 0,85 W/m2K a to zo sklom Ug 0,7 W/m2K. Okná MB-104 PASSIVE tento parameter spĺňajú vďaka vynikajúcemu priestupu oknom Uw 0,8 W/m2K. Ak byste použili sklo Ug 0,5 W/m2K, hodnota Uw sa dostáva k hranici 0,5 W/m2K. Stavebná hĺbka rámu je 95 mm, hĺbka krídla je 104 mm.

Systém je dostupný vo 2 izolačných variantách čiže SI a AERO a to v závislosti od požadovaného tepelného priestupu.

Výhody systému MB-104 Passive:

  • certitikát pasívného štandardu z Passive House Institute Darmstadt v Nemecku
  • vynikajúci tepelný komfort s priestupom tepla celého okna Uw od 0,53 W/m2K
  • vysoká vodotesnost a prievzdušnost
  • zasklenie až 81 mm (3-sklá alebo 4-sklá)

Galéria:MB-104 Passive - pasívny štandard