Adaptační systém SK, SKO, SKO-P a SKP

Skupina adaptačných roliet, ke ktorým patrí systémy SK, SKO, SKP a SKO-P, je určená predovšetkým na dodatočnú montáž čiže na jestvujúce budovy. V každom zo systému je roleta navíjana do hliníkového boxu, ktorý je umiestnený na múru alebo v zárubni. Box je v takom prípade dekoračný prvok sladený zo vzhladom budovy. V ponuke sú štyry druhy boxov: štandardný systém SK 45, polkruhové v systému SKP a kruhové v systémoch SKO alebo SKO-P.

Ďalšou skupinou je systém Owal (SKO) a SKO-P s okrúhlistym tvarom. Vďaka modernému dizajnu tvorí dominantný prvok na budovách a spĺňajú tak vysoké architektonické požiadavky.

FARBY LAMEL:

Zobrazené farby sú iba ilustratívne. Dostupnost farieb je odvislé od typu prvku.
* špeciální farba - na objednávku
** na objednávku lakovanie akoukoľvek farbou RAL

Galéria:Adaptační systém SK, SKO, SKO-P a SKP