moderný dom rozplývajúci sa v divokom warminskom regióne. GREEN LINE so SYSTéMami ALUPROF

Do skoro panenskej, ľudskou rukou nedotknutej krajiny šikovne zasadený dom „Green Line”, projekt architektonického štúdia Mobius Architects, očaruje jednoduchou formou, architektonickými detailmi a blízkosťou prírody. Jeho charakteristickou črtou je zelená strecha, ktorá tvorí jednu líniu s návrším nachádzajúcim sa v jeho blízkosti.

Použitie moderných stavebných materiálov a architektonických riešení ako hliníkové systémy ALUPROF, umožnilo ideálne prispôsobiť hmotu terénnej forme, čím sa dom otvoril okolitej prírode, a zároveň si zachoval intimitu, takú žiadanú v rezidenčnom staviteľstve.

Mizne zo zorného poľa
Na začiatku bola parcela: medzi poliami, lesmi a jazerami. Návršie nachádzajúce sa na tejto parcele inšpirovalo architekta Przemka Olczyka, ktorý použil jednoduchú a nekomplikovanú formu stavby, napriek veľkým rozmerom nenásilnú. Pocit prirodzenosti vytvorený slobodným začlenením objektu do morfológie pozemku umocňuje výrazná štíhla línia, ktorá vznikla použitím železobetónovej dosky hrúbky 90 cm. Práve ona determinuje horizontálne rozloženie hmoty s čitateľným rozdelením na dennú zónu na prízemí a nočnú na poschodí. Línia zelenej strechy tvoriacej isté predĺženie návršia dodáva celej stavbe nadčasový charakter.

Horizont na dosah ruky
Dom s celkovou plochou viac ako 460 m2 je z jednej strany otvorený k jazeru. Použité veľkoformátové presklenie dáva jeho obyvateľom pocit neobmedzeného priestoru. Umiestnenie okien na juhozápadnej strane umožnilo zachovať hlavné výhľadové osi a dosvetliť dennú zónu prirodzeným svetlom. Navyše, presklené steny predstavujú transparentnú ochranu proti silným vetrom častým v tejto časti regiónu.

V dome Green Line je použitý okenný a dverový systém s prerušeným tepelným mostom MB-86SI, ktorý je odpoveďou na trendy v oblasti udržateľného staviteľstva. Systém je vhodný pre energeticky úsporné stavby práve pre svoje vylepšené izolačné vlastnosti. Vďaka dosahovaným parametrom sa využíva vo vonkajších architektonických prvkoch pre schopnosť zlepšovať energetickú účinnosť stavby.

– Systém MB-86 je odpoveďou nielen na trendy udržateľného stavebníctva, ale aj dizajnu. Šírka okenných rámov je pri pohľade z vonkajšej strany minimálna, vďaka čomu sa maximálne zväčšila plocha presklenia a množstvo svetla, ktoré cez neho prechádza. Vďaka vysokej odolnosti profilov je možné zhotoviť konštrukciu s veľkými rozmermi a hmotnosťou, ktorá pôsobí dojmom subtílnosti a ľahkosti, napríklad panoramatické presklenia, ktoré poskytujú pocit neobmedzeného priestoru – hovorí Bożena Ryszka, marketingová a PR riaditeľka  ALUPROF SA.

Sklenené konštrukčné prvky vznikli okrem iného na báze systému pološtruktúrnej fasády MB-SR50N EFEKT. Ten umožňuje zhotoviť ľahké zavesené steny a výplne striech, svetlíkov a iných priestorových konštrukcií. To, čím sa odlišuje, je špeciálny spôsob osadenia skla do stĺpikov, ktorý tvorí efekt hladkej sklenenej steny delenej štruktúrou horizontálnych a vertikálnych línií so šírkou iba 2 centimetre. Škáry sú vyplnené špeciálnym silikónovým tmelom zabezpečujúcim vysokú tesnosť konštrukcie a vylepšené izolačné vlastnosti.

V objekte sú použité aj zdvižno-posuvné dvere, ktoré sú ideálnym riešením pre prepojenie interiéru s vonkajšou prírodou.
– Aluprof MB-77HS  je riešenie pre ľudí hľadajúcich pohodlný a estetický prechode z domu na terasu. Konštrukcia umožňujúca zhotovenie pohyblivého presklenia veľkých rozmerov je vysoko stabilná a v používaní komfortná. S jednoduchou a bezpečnou manipuláciou pomáhajú dostupné mechanizmy: automatické pohony vo viditeľnej alebo skrytej verzii a brzda Comfort Close. Dôležitou výhodou systému je aj rohové riešenie v dvoch verziách: s uhlom 90o alebo 270o. Vďaka tomu je možné po otvorení krídel získať plne otvorený priestor bez viditeľného stĺpika, čo spĺňa trendy modernej architektúry – dodáva Bożena Ryszka.

Systém MB-77HS  sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými parametrami konštrukcie a možnosťou inštalácie izolačného skla do hrúbky 58,5 mm. Zdvižno-posuvné dvere v tomto systéme dosahujú súčiniteľ prestupu tepla Uw od 0,84 W/(m2K)*, ktorého hodnota ich posúva do čela riešení tohto typu. Navyše, tieto konštrukcie môžu spĺňať požiadavky na odolnosť proti vlámaniu do triedy RC2. Systém je dostupný v celej farebnej palete RAL alebo NCS, so štrukturálnymi lakmi a lakmi imitujúcimi drevo. Profily môžu byť dvojfarebné: iné zvonku, iné zvnútra.

Z druhej strany domu sú okná orientované do átria, ktoré má modernú tvár dotvorenú betónovými schodmi vychádzajúcimi z veľkomestskej džungle, charakteristickými pre verejné objekty. Vnútorné átrium vyčlenené líniou strechy poskytuje majiteľom domu atmosféru intimity, a to aj vďaka veľkým závesom.

Duch regiónu Warmia

V minulosti sa v regióne Warmia a Mazury stavali gazdovstvá v tvare písmena „L“ s jednoduchými sedlovými slamenými strechami. Na tieto prvky nadväzuje objekt Green Line – vybudovaný v tvare „elka“ s ostrou 45 stupňovou strechou. Tradičnou slamou inšpirované drevené detaily sú vo forme lamiel.

Odvážne projektové riešenia a kompozičné detaily umožňujú majiteľom tohto skvostného domu tešiť sa z neobvyklej architektúry rovnako zvonku aj zvnútra.

Skvelé spojenie moderných materiálov ako hliník, sklo a betón osadených do všadeprítomnej flóry je inšpiráciou pre investorov, ktorí chcú žiť v súlade s prírodou a ideami energetickej úspornosti bez toho, aby museli rezignovať na výnimočné vizuálne a úžitkové hodnoty stavby.