ALUPROF oslavuje svetový týždeň zelených budov

Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week) je každoročná kampaň, ktorej cieľom je zvyšovanie povedomia o vplyve zelených stavieb na klimatické zmeny. K tohtoročnej akcii, ktorá pripadá na 23. až 29. Septembra, sa pripojila aj spoločnosť Aluprof so špeciálnou edukačnou kampaňou „7 stavieb 7 dní v týždni”.

V rámci World Green Building Week realizujú firmy a organizácie z celého sveta aktivity so značkou #BuildingLife, vďaka ktorým sa odberatelia dozvedajú, akým spôsobom je možné vytvoriť zelené, zdravé a voči klimatickým podmienkam odolné prostredie pre ľudí a prírodu. Cieľom tohtoročnej kampane je zvyšovanie povedomia o emisiách oxidu uhličitého vo všetkých fázach životného cyklu stavby, a tým aj podpora orientácie nášho spôsobu myslenia a konania na znižovanie emisií oxidu uhličitého z budov.

– Stavby a stavebný priemysel zodpovedajú za 39% globálnych emisií oxidu uhličitého spojených s energiou. 28% týchto emisií pochádza z prevádzkovej fázy, teda z vykurovania, napájania a chladenia, 11% sa pripisuje emisiám uvoľňovaným počas procesu výstavby a produkcie materiálov. Doteraz sa stavebný priemysel sústredil na prevádzkové emisie a spôsob, ako v skutočnosti budovy skutočne. Avšak za účelom úplnej dekarbonizácie do roku 2050 a zastavenia globálneho otepľovania na úrovni 1,5°C sa musí stavebný sektor venovať aj emisiám pochádzajúcim z celého životného cyklu stavby – je uvedené na stránke organizátora tohto podujatia, World Green Building Council.

Zelené stavby z perspektívy spoločnosti  Aluprof

Kvôli zdôrazneniu úlohy, ktorú ekologické stavby plnia pre udržateľný rozvoj, pripravila spoločnosť Aluprof špeciálnu informačnú kampaň: 7 stavieb 7 dní v týždni! Cieľom kampane je rozširovanie poznatkov o zelených stavbách a multikriteriálnych systémoch hodnotenia ekostavieb, vrátane BREEAM, LEED, DGNB, HQE, WELL.

– Filozofia organizačného manažmentu a produkty spoločnosti Aluprof sa orientujú na udržateľný rozvoj. Okrem pravidelných vzdelávacích aktivít CSR sme v rámci environmentálnej politiky implementovali integrovaný systém environmentálneho manažmentu ISO 14001 či spôsob reportovania zohľadňujúci environmentálne aspekty podľa svetových štandardov – GRI (Global Reporting Initiative). Navyše, naše okenné, dverné a fasádne systémy majú nezávisle potvrdené a celosvetovo uznávané environmentálne vyhlásenia. Produkty tohto druhu sa využívajú v prestížnych riešeniach po celom svete. Dokonalým príkladom zelených stavieb so systémami Aluprof sú okrem iného Mennica Legacy Tower vo Varšave, budova Green2Day vo Vroclave alebo 61 Ninth Avenue v New Yorku – hovorí Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager Aluprof.

Aktivity v rámci kampane, orientované pre všetkých záujemcov, vrátane zamestnancov a sympatizantov značky, budú prebiehať prostredníctvom Facebooku a LinkedIn, www stránky spoločnosti a cez externé kanály. Sledujte príspevky denne od 23.-29. septembra!

Partnerom kampane Aluprof je PLGBC – člen medzinárodnej organizácie GBC.

Viac na: https://www.worldgbc.org/calendar/world-green-building-week-2019