Na co dbát při výběru nových oken

Tepelná izolace

Z hlediska tepelné izolace jsou důležité tyto parametry:

Uf – součinitel prostupu tepla rámem (frame). Doporučená hodnota Uf dle normy ČSN 73 0540 je 1,8. Z tohoto hlediska není dobré vybírat systémy s menší stavební hloubkou rámu než 70 mm. Ačkoliv norma již závazně neurčuje Uf, ale celkový prostup výrobkem, je dobré tomuto parametru věnovat pozornost, aby Vám prodejce nenabízel horší systém, který tzv. „nažene“ lepším sklem, aby dosáhl normového hodnoty Uw nebo Ud. Ve výsledku se totiž může stát, že se výrobek bude rosit atp.

Uw - součinitel prostupu tepla oknem (window). Je dán především hodnotami Uf (viz výše) a hodnotou Ug skla. Hodnota Uw požadovaná normou je do 1,5 W/m2K.

Ud - součinitel prostupu tepla dveřmi (door) – je dán především hodnotami Uf (viz výše) a hodnotou Ug skla. Hodnota Ud požadovaná normou je do 1,7 W/m2K.

Ug - součinitel prostupu tepla sklem (glass). Pro systémy se stavební hloubkou 70 mm jsou vhodná 2-skla případně 3-skla. Pro systémy s větší stavební hloubkou je vhodné volit 3-skla. Lepší sklo by mělo jít ruku v ruce s lepším profilovým systémem.

Odolnost proti vloupání
Pokud chcete nebo potřebujete vyšší standard v zabezpečení vašeho domu, volte prvky s odolností proti vloupání RC (dřívější označení WK) ve třídě minimálně 2 nebo 3. Okna ALUPROF - jako jedna z mála na trhu - se pyšní třídou odolnosti až RC4!

Montáž
I montáž je součást výrobku! Nevěříte? Špatně provedená montáž může degradovat jinak špičkový výrobek a v důsledku toho jeho užitná hodnota klesá. Trpí zejména tepelná izolace výrobku, díky čemuž se okna/dveře rosí, vznikají plísně atd.

Od roku 2015 je v platnosti norma ČSN 74 6077, která určuje požadavky na správnou montáž a na tzv. připojovací spáru tj. správné zabudování výrobku. Pouze správná montáž (za použití parotěsných a paropropustných pásek) zaručí nejlepší izolaci a správné plnění funkce oken. Zeptejte se proto svého prodejce, jakým způsobem bude řešit montáž Vašich nových oken a dveří. Více se můžete dočíst například zde http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/provedeni-pripojovaci-spary

Umístění
Při návrhu je třeba dbát na důmyslné rozmístění oken, aby bylo efektivně využito sluneční záření a snižovala se tak potřeba umělého osvětlení a tedy i energií a peněz. Např. v pasivním domě můžete na jižní straně směle navrhnout velké prosklené plochy, protože systémy ALUPROF umožňují výrobu konstrukcí velkých rozměrů.