moderní dům rozplývající se v divoké KRajině WARMIe. GREEN LINE ze systémů ALUPROF

Dům „Green Line“ dovedně zasazený do téměř panenské, lidskou rukou nedotčené krajiny, navržený ateliérem Mobius Architekci, uchvacuje svou jednoduchostí tvarů, architektonickými detaily a blízkostí přírody. Jeho charakteristickým rysem je zelená střecha, která tvoří jednu linii s kopcem nacházejícím se na pozemku.


Použití moderních stavebních materiálů a architektonických řešení, jako jsou hliníkové systémy ALUPROF, umožnilo dokonale sladit hmotu budovy s členitostí terénu, což otevřelo dům okolní přírodě, a zároveň zachovalo intimnost požadovanou v rezidentní výstavbě.


Ztrácí se ze zorného pole
Na začátku byl pozemek: uprostřed polí, lesů a jezer. Přirozený záhyb terénu nacházející se na pozemku inspiroval architekta Przemka Olczyka k použití jednoduché a nekomplikované formy budovy, která i přes své velké celkové rozměry neohromuje měřítkem. Dojem přirozenosti vytvořený svobodným zasazením objektu do morfologie pozemku umocňuje výrazná, štíhlá linie vytvořená pomocí železobetonové desky o tloušťce 90 cm. Právě ona určuje horizontální rozložení hmoty s jasným rozdělením na denní zónu – tu v podlaží a noční – v prvním patře. Zelená linie střechy, která je jakýmsi prodloužením kopce, dodala budově nadčasový charakter.

Horizont na dosah ruky
Dům s celkovou plochou větší než 460 m2 je z jedné strany otevřen na jezero. Použití velkoformátového zasklení dodává uživatelům pocit ničím neomezeného prostoru. Umístění oken z jihozápadní strany umožnilo zachovat hlavní vyhlídkové osy a dodatečně osvětlit denní zónu přirozeným světlem. Kromě toho prosklené stěny tvoří transparentní ochranu proti silným větrům vanoucím v této v této části regionu.

V domě Green Line byl použit okenní a dveřní systém s tepelnou přepážkou MB-86SI, který je reakcí na trendy v udržitelné výstavbě. Systém je doporučen pro energeticky úsporné budovy z důvodu zvýšených izolačních vlastností. Díky dosaženým parametrům se používá ve vnějších prvcích architektonické zástavby pro zlepšení energetické účinnosti budovy.

– Systém MB-86 je reakcí nejen na trendy v udržitelné výstavbě, ale i na design. Šířka okenních rámů při pohledu z vnější strany budovy je malá, díky čemuž se maximálně zvětší prosklená plocha a množství dopadajícího světla. Díky vysoké pevnosti profilů lze vyrábět konstrukce s velkými rozměry a hmotností, které působí dojmem štíhlé a lehké konstrukce, např. panoramatického zasklení, které působí dojmem ničím neomezeného prostoru – říká Bożena Ryszka, ředitelka marketingu a PR ALUPROF SA.


Skleněné prvky konstrukce byly vyrobeny mj. na základě polostrukturálního fasádního systému MB-SR50N EFEKT. Systém umožňuje vyrábět lehké obvodové pláště zavěšeného a výplňového typu a také střechy, světlíky a další prostorové konstrukce. To, čímž se odlišuje, je speciální způsob připevnění skel ke sloupkům a příčkám, který vytváří dojem hladké skleněné stěny rozdělené strukturou svislých a vodorovných čar širokých pouze 2 centimetry. Tyto spáry jsou vyplněny speciální silikonovou hmotou, která zajišťuje vysokou těsnost konstrukce a zvyšuje izolační vlastnosti.
V budově byly použity také zdvižně-posuvné dveře, které jsou ideálním řešením pro budovy spojující interiér s okolní přírodou.

– Auprof MB-77HS je řešení pro ty, kteří hledají pohodlný a estetický východ z domu na terasu. Konstrukce, která umožňuje zhotovení pohyblivého zasklení s velkými rozměry, je vysoce stabilní a pohodlná při používání. Snadnému a bezpečnému používání pomáhají dostupné mechanismy: automatické pohony ve viditelné nebo skryté verzi a brzda Comfort Close. Důležitou výhodou systému je také možnost rohového zabudování ve dvou verzích: v úhlu 90o nebo 270o. Díky tomu lze po rozsunutí křídel získat zcela otevřený prostor bez viditelného sloupku, což zapadá do trendu moderní architektury – dodává Bożena Ryszka.

Systém MB-77HS se vyznačuje velmi dobrou tepelnou izolací konstrukce a možností namontování izolovaných skel o tloušťce do 58,5 mm. Zdvižně-posuvné dveře v tomto systému dosahují součinitele tepelného prostupu Uw od 0,84 W/(m2K)*, což je řadí do popředí řešení tohoto typu. A co více, tyto konstrukce mohou také splňovat požadavky na odolnost proti sloupání ve třídě RC2. Systém je dostupný v celé paletě barev RAL nebo NCS, strukturálních lacích a napodobujících dřevo. Jeho profily mohou být také dvoubarevné: jiné vně budovy a jiné v interiéru.

Na druhé straně domu okna jsou nasměrovaná na vnitřní atrium, které získalo moderní ráz pomocí betonových schodů původem z městské džungle, charakteristických pro veřejné budovy. Nádvoří oddělené linií střechy zaručuje uživatelům atmosféru intimnosti, a to díky možnosti jeho zakrytí velkými clonami.

Duch Warmie
Kdysi ve Warmii a na Mazurech byla hospodářství založena na půdorysu ve tvaru písmene „L“ a chalupy měly jednoduché, doškové střechy se dvěma spády. Na tyto prvky navazuje hmota Green Line – postavená ve tvaru písmene „L“ se štíhlou střechou se sklonem 45 stupňů. Tradiční střechou je inspirován zase dřevěný detail v podobě lamely.

Zohlednění v projektu odvážných projektových řešení a kompozičních detailů umožňuje uživatelům užívat si nevšední architektury budovy, jak uvnitř, tak i vně.

Dovedné spojení moderních materiálů, jako jsou hliník, sklo a beton, v kontextu všudypřítomné vegetace je inspirací pro investory, kteří chtějí žít v harmonii s přírodou a myšlenkou energetické úspornosti, aniž by se museli vzdát výjimečných vizuálních a funkčních předností domu.