ALUPROF OSLAVUJE SVĚTOVÝ TÝDEN ZELENÉHO STAVEBNICTVÍ

Světový týden zeleného stavebnictví (World Green Building Week) je každoroční kampaň, zaměřená na zvyšování povědomí o vlivu ekologické výstavby na boj proti změnám klimatu. Do letošní akce, která probíhá ve dnech 23.–29. září, se zapojila také firma Aluprof se speciální vzdělávací kampaní „7 budov na 7 dnů týdne“.

V rámci World Green Building Week společnosti a organizace z celého světa provádějí aktivity pod značkou #BuildingLife, díky nimž se odběratelé dozví, jak mohou vytvořit zelené, zdravé a klimaticky odolné prostředí, které slouží lidem i přírodě. Cílem letošní kampaně je zvýšit povědomí o emisích oxidu uhličitého ve všech fázích životního cyklu budovy, a podpořit tak způsob myšlení a opatření ke snížení emisí oxidu uhličitého z budov.

– Budovy a stavby představují 39 % globální emise oxidu uhličitého související s energií. Z této emise 28 % pochází z provozní fáze, tj. jejich vytápění, napájení a chlazení, zatímco 11 % připadá na emise uhlíku uvolněné během procesu výstavby a výroby materiálů. Až dosud se stavební průmysl soustředil na provozní emise a způsob, jakým budovy skutečně fungují. Aby však byla možná úplná dekarbonizace do roku 2050 a zastavení globálního oteplování na hranici 1,5 °C, musí se stavební odvětví také vypořádat s emisemi z celého životního cyklu budovy – čteme na webových stránkách pořadatele akce World Green Building Council.

Zelené stavebnictví z pohledu firmy Aluprof

S cílem zdůraznit roli, kterou ekologické budovy hrají pro udržitelný rozvoj, připravila Aluprof speciální informační kampaň: 7 budov na 7 dnů v týdnu! Účelem kampaně je rozšířit znalosti o ekologických budovách a vícekriteriálních systémech posuzování ekologických budov, včetně BREEAM, LEED, DGNB, HQE, WELL.

– Filozofie řízení organizace a výrobky firmy Aluprof jsou součástí trendu udržitelného rozvoje. Kromě pravidelných vzdělávacích aktivit CSR jsme v rámci enviromentální politiky zavedli integrovaný systém environmentálního managmentu ISO 14001 nebo způsob reportování se zohledněním environmentálních aspektů podle globálního standardu – GRI (Global Reporting Initiative). A co více, naše okenní, dveřní a fasádní systémy mají nezávisle potvrzená, mezinárodně uznávaná environmentální prohlášení. Tyto typy výrobků se používají v prestižních projektech po celém světě. Skvělým příkladem ekologických budov ze systémů Aluprof jsou mimo jiné Mennica Legacy Tower ve Varšavě, budova Green2Day ve Wroclawi nebo 61 Ninth Avenue v New Yorku – říká Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager Aluprof

Aktivity v rámci kampaně určené všem zúčastněným stranám, včetně zaměstnanců a příznivců značky, budou prováděny na Facebooku a LinkedInu, webových stránkách firmy a v interních kanálech. Zveme vás, abyste sledovali publikaci každý den od 23. do 29. září!!

Partnerem kampaně Aluprof je PLGBC – člen mezinárodní organizace GBC.

Dovězte se více na: https://www.worldgbc.org/calendar/world-green-building-week-2019