MB-104 Passive - pasivní standard

Nejnovější systém MB-104 Passive je špičkový produkt, který splňuje parametry pro pasivní domy. Německý institut Passive House v Darmstadtu hodnotí pasivní standard při dosažení Uw celého okna menší než 0,85 W/m2K se sklem Ug 0,7 W/m2K. Okna MB-104 PASSIVE tento parametr splňují díky vynikajícímu prostupu oknem Uw 0,8 W/m2K. Při použití skla Ug 0,4 W/m2K se pak celkový prostup Uw dostává k hranici 0,5 W/m2K. Stavební hloubka rámu činí 95 mm, hloubka křídla 104 mm.

Systém je dostupný ve 2 izolačních variantách tj. SI a AERO v závislosti na požadovaném tepelném prostupu.

Výhody systému MB-104 Passive:
- certitikát pasivního standardu z Passive House Institute Darmstadt v Německu
- vynikající tepelný komfort s prostupem tepla celého okna Uw od 0,53 W/m2K
- perfektní vodotěsnost a průvzdušnost
- zasklení až 81 mm (3-skla nebo 4-skla)

GALERIEMB-104 Passive - pasivní standard